Mobile Elektroheizzentrale Hotmobil Hotboy 21KW mieten

  • Mietpreis pro Kalendertag
  • Preis gültig ab 14 Tage Miete
  • Miete ab Abholung im  Lager Leier
  • Miete bis Rücklieferung