KM400 – 200Bar 15l/min 400V

Mazzoni Kaltwasser-Hochdruckreiniger

 

Kategorie: