KM350 – 160Bar 13l/min 400V

Mazzoni Kaltwasser-Hochdruckreiniger

 

Kategorie: